SK EN
SK
llp
uniza fstroj

Faculty LLP administrator:

Eva Tillová Renáta JANOVČÍKOVÁ
Office: NA 210
tel.: +421 41 513 2518
e-mail: renata.janovcikova@fstroj.uniza.sk
fax: +421 41 565 2940
line

Erasmus coordinator:

Ivan Kuric prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
tel.: +421 41 513 2807
e-mail: ivan.kuric@fstroj.uniza.sk
line

Department coordinators:

Department of Materials Engineering:
Ing. Alan VAŠKO, PhD.
alan.vasko@fstroj.uniza.sk
Department of Design and Machinel Elements:
Ing. František BRUMERČÍK, PhD.
frantisek.brumercik@fstroj.uniza.sk
Department of Power Engineering:
Ing. Alexander ČAJA, PhD.
alexander.caja@fstroj.uniza.sk
Department of Industrial Engineering:
Ing. Martin GAŠO, PhD.
martin.gaso@fstroj.uniza.sk
Department of Technological Engineering:
Ing. Marek BRUNA, PhD.
marek.bruna@fstroj.uniza.sk
Department of Transport Technique and Handling Machines:
doc. Ing. Juraj GRENČÍK, PhD.
juraj.grencik@fstroj.uniza.sk
Ing. Dalibor BARTA, PhD.
dalibor.barta@fstroj.uniza.sk
Department of Applied Mechanics:
Ing. Lenka JAKUBOVIČOVÁ
lenka.jakubovicova@fstroj.utniza.sk
Department of Applied Mathematics:
RNDr. Helena ŠAMAJOVÁ
helena.samajova@fstroj.uniza.sk
Department of Automation and Production Systems:
doc. Ing. Nadežda ČUBOŇOVÁ, PhD.
nadezda.cubonova@fstroj.uniza.sk
Department of Machining and Manufacturing Engineering:
prof. Dr. Ing. Miroslav NESLUŠAN
miroslav.neslusan@fstroj.uniza.sk
Department of Automotive Technology:
Ing. Dalibor BARTA, PhD.
dalibor.barta@fstroj.uniza.sk
Copyright © 2013 Adrián Bača