SK EN
SK
llp
uniza fstroj

Aktuálne

Milé študentky a študenti,
Na Erasmus+ mobilitu v akademickom roku 2018/2019 sa môžete prihlásovať do 10. marca 2018. K prihláške priložte fotografiu a motivaćný list. Vypísanú prihlášku prineste p. Janovčíkovej (BA 206).

Prihláška na Erasmus+ študijný pobyt 2018/2019
Prihláška na Erasmus+ stáž 2018/2019
line Študenti ktorí majú záujem o ERASMUS študijné pobyty a stáže nájdu základne informácie na: line

Vybavovanie Erasmus+ dokumentov

line

Učitelia a zamestnanci

Copyright © 2016 Adrián Bača