SK EN
SK
llp
uniza fstroj

Potrebné dokumenty na štúdium

Študent je povinný získať potvrdené originály nasledujúcich dokumentov potrebných k príprave finančnej zmluvy pred požiadaním o vystavenie zmluvy.
  1. Žiadosť študenta potvrdenú zahraničnou univerzitou (Student Application Form).
  2. Potvrdenie z partnerskej zahraničnej univerzity o prijatí študenta (pozývací – akceptačný list).
  3. Dohodu o štúdiu potvrdenú domácou a zahraničnou univerzitou (Learning Agreement).
  4. Kópiu prepisu známok predchádzajúceho štúdia (Transcript of Records).
  5. Údaje o účte študenta, na ktorý bude presunutý pridelený grant.
  6. Potvrdenie o poistení.
  7. Individuálny študijný plán.
line

Termíny predkladania dokumentov

Po získaní potvrdených originálov dokumentov zo zahraničnej univerzity potrebných k príprave finančnej zmluvy študent požiada o vystavenie zmluvy v nasledovných termínoch:
  • Vycestovanie v zimnom aj letnom semestri: jeden mesiac pred nástupom na pobyt.
Copyright © 2016 Adrián Bača