e-mail
 
 
Matematika I bakalárske štúdium SjF

 Učebný plán   

 Cvičný test   

Matematika II bakalárske štúdium SjF

 Učebný plán   

 Cvičný test   

 Texty k prednáškam - Funkcia n-premenných  
 Texty k prednáškam - Diferenciálne rovnice  
 Texty k prednáškam - Systémy diferenciálnych rovníc  
 Texty k prednáškam - Číselné rady  
 Texty k prednáškam - Funkcionálne rady  

Numerické metódy doktorandské štúdium 

 Texty k prednáškam -  Numerické metódy 

Teória grafov inžinierske štúdium SjF

 Učebný plán   

 Texty k prednáškam