office e-mail
 
 

Rozvrh - J.Šimon

Zabezpečované predmety:

ZIMNÝ SEMESTER
    º  Matematika 1   
    º  Seminár z matematiky 1   


LETNÝ SEMESTER
    º  Matematika 2   

Vypracované vzorové testy a návody na riešenie problémových úloh:

     Lineárna algebra
     Matematická analýza
     Diferenciálne rovnice
     Komplexná analýza
     Derivovanie zloženej funkcie

Last update: 27.9.2021