e-mail
 
 
 NUMERICKÁ MATEMATIKA 

ÚVOD
NUMERICKÉ RIEŠENIE ROVNÍC
RIEŠENIE SYSTÉMOV LINEÁRNYCH ROVNÍC
INTERPOLÁCIA
APROXIMÁCIA
NUMERICKÉ INTEGROVANIE
NUMERICKÉ RIEŠENIE DIFERENCIÁLNYCH ROVNÍC
ODKAZY NA STRÁNKY O MATLABe