miestnosť: AD 108       telefón: +421415134961       helena.samajova@fstroj.uniza.sk 
 
MATEMATIKA - Elektrotechnická fakulta

 UČEBNÝ PLÁN

Hodnotenie výsledkov skúšky nájdete v Študijnom poriadku EF na strane 6.