Adresa:

Univerzitná 1
010 26 Žilina

telefónne číslo: +421 41 513 4951
telefónna ústredňa: +421 41 513 5001

e-mail: kam@fstroj.uniza.sk


Vedúci katedry
(Prodekan SjF pre pedagogickú činnosť):

Mgr. Branislav FTOREK, PhD.
e-mail: branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk
Telefón: +421 41 513 4962
Telefón (dekanát): +421 41 513 2519


Zástupkyňa vedúceho katedry
pre pedagogickú činnosť:


Mgr. Zuzana SEDLIAČKOVÁ, PhD.
e-mail: zuzana.sedliackova@fstroj.uniza.sk
Telefón: +421 41 513 4963


Zástupca vedúceho katedry
pre vedecko-výskumnú činnosť:


Mgr. Pavol ORŠANSKÝ, PhD.
e-mail: pavol.orsansky@fstroj.uniza.sk
Telefón: +421 41 513 4964


Sekretariát katedry:

Ing. Zuzana Kameníková
e-mail: zuzana.kamenikova@fstroj.uniza.sk
Telefón: +421 41 513 4951Zobraziť KAM SjF na väčšej mape